tel 092-271-3767
MAP 中国書店ホーム 小社出版物のご案内 書籍検索 新聞・雑誌 特選古書 特定商取引に関する法律に基づく表示 店舗のご紹介 お問い合わせ

書籍詳細 [前のページへ戻る]書名 : 日本国見在書目録詳考(上中下)
編著者 : 孫猛
出版社 : 上海古籍
定価 : 28,000 円
出版年 : 2015/09 月

    定価 36,000円(本体) → 特価 30,240円(8%税込)

『日本国見在書目録』は、9世紀末に藤原佐世が編纂した、現存する日本最古の勅撰漢籍目録。重複や漢籍でないものを除くと、著録図書は1554部、16308巻に及ぶ。この数字は『隋書・経籍志』や『旧唐書・経籍志』の二分の一であり、しかもこれら二志や『新唐書・芸文志』に記録されていない典籍も数多く含んでいる。
しかしながら、通行本(『古逸叢書』収録本)が善本ではなかったことや、校訂が不十分だったりしたことで、その潜在価値の割にはこれまであまり活用されていなかった。
孫猛氏が二十数年かけて校訂・考証した本書(「考証篇」だけでも二千頁超)は、目録学史上画期的な成果であり、今後『日本国見在書目録』が中国でも重要文献として認識されることであろう。
繁体字・横組(本文篇のみ縦組)。

    目   次

[本文篇]
室生寺本本文(校訂本)兼《考証篇》目録
[考証篇]
[研究篇]
藤原佐世生平事蹟考釈
漢籍東伝与《日本国見在書目録》
《日本国見在書目録》的成書年代及其背景
《見在目》的編撰及其性質
《見在目》与《弘決外典鈔・外典目》
《見在目》書名之検討
《見在目》的流伝与嬗変
冷然院与冷泉院
室生寺本《日本国見在書目録》伝鈔本之系統(中安真理)
室生寺本著録図書的部数与巻数
《日本国見在書目録》的学術価値
《見在目》指瑕
[資料篇]
室生寺本蔵書題識
有関室生寺本流伝的資料及伝抄本、刊本序跋、題識(中安真理・孫猛)
《日本国見在書目録》通行本(鈔本、刊本、影印本)
研究《日本国見在書目録》、藤原佐世的主要論著、論文目録
本書引用的主要的日本文献解題

[附録]
書名編著者索引
四角号碼検字法
四角号碼《書名、編著者索引》
索引字頭ピンイン検字
索引字頭日文音訓検字

中国書店ホーム 小社出版物のご案内 書籍検索 新聞・雑誌 冬期セール 特定商取引に関する法律に基づく表示 店舗のご紹介 お問い合わせ
Copyright(C) 2000 All Right Reserved By 中国書店 TM
〒812-0035 福岡市博多区中呉服町5-23  TEL 092-271-3767  FAX 092-272-2946